SANtricity OS

SANtricity OS

SANtricity jest to system operacyjny (ang. OS), pod kontrolą którego działają urządzenia NetApp serii E (ang. E-series).

Z pomocą SANtricity OS można bez problemu zarządzać całym systemem storage i co ważne zawsze online. Żadna ze zmian jakie możemy wykonać nie powoduje konieczności restartu macierzy, co mogło by prowadzić do przerw w dostępie do danych.

Do wspomnianych działań on-line można zaliczyć:

  • Dynamic Disk Pooling (DDP) – technologia, która jest alternatywą dla klasycznych systemów RAID
  • Dodawanie i odejmowanie dysków z i do puli. Taka operacja powoduje automatyczne zrównoważenie danych przechowywanych na dyskach bez potrzeby przeliczania parzystości
  • Dynamiczna migracja RAID – zmiana między poziomami RAID 0, 1, 3, 5, 6 i 10 bez konieczności migracji danych
  • Dynamiczne przydzielenie zasobów fizycznych (np. nowych dysków) i logicznych (volumenów, grup RAID) bez zakłócania dostępu do istniejących danych
  • Dynamiczna zmiana wielkości wolumenu – funkcja ta jest krytyczna gdy np. nowa wersja aplikacji potrzebuje więcej miejsca na wolumenie.
  • Możliwość bezprzerwowej aktualizacji firmware kontrolerów, dysków, upgrade do nowszych wersji oprogramowania.

Wybrane funkcjonalności SANtricity OS:

Share this post