Replikacja NetApp E-Series

Replikacja NetApp E-Series

Zatrzymanie aplikacji przez uszkodzenie pamięci masowej może powodować dla przedsiębiorstwa ogromne straty wydajności, przychodów i klientów.
Tradycyjne schematy replikacji danych między systemami storage mogą być drogie, skomplikowane i czasochłonne.

Mirroring w NetApp E-Series skutecznie replikuje dane między macierzami serii E – dane są chronione przed awariami systemów i lokalizacji.
Mirroring duplikuje dane między macierzami dla zachowania optymalnej dostępności w przypadkuku awarii lub potrzeb związanych z migracją danych biznesowych.
Wykorzystując prostotę zarządzania SANtricity, oferuje zarówno replikację synchroniczną, jak i asynchroniczną.

Niezależnie od tego, czy macierze znajdują się za rogiem, czy są rozsiane po całym świecie, replikacja w NetApp E-Series zapewnia odtwarzanie danych po awarii dla najważniejszych danych po przestoju.
Skutecznie replikuje dane dla różnych celów biznesowych takich jak operacje rozwojowe i testowe oraz migracje centrum danych.

Replikacja synchroniczna

Replikacja synchroniczna może być używana w środowiskach o wysokim poziomie SLA, mających krytyczne znaczenie dla ścisłości aplikacji, punkt przywracania z zerową utratą danych oraz przy minimalnym czasie odzyskiwania.
Oferuje ona bardzo wymierne korzyści, z których najważniejszą jest możliwość odzyskania ostatnio zaktualizowanych danych aplikacji z drugiej lokalizacji.
Jeśli podstawowa macierz ulegnie awarii lub zostanie zniszczona podczas katastrofy, odzyskanie danych jest możliwe z lokalizacji zapasowej.
Należy pamiętać, że zapis aplikacji nie jest zamykany dopóki nie zostanie zakończony po stronie macierzy, na którą dane są replikowane. Trzeba więc uwzględnić przepustowość sieci. Przy replikacji synchronicznej najczęściej wykorzystywane jest połączenie Fibre Channel między lokalizacjami.

Replikacja asynchroniczna

Głównym zastoswaniem replikacji asynchronicznej jest umożliwienie replikowania danych po sieci Ethernet na dużych obszarach.
Zastosowanie takiej sieci oferuje korzyści ze stosunkowo niskich kosztów budowy, jest też prostsze w budowie ponieważ wykorzystuje znaną i powszechnie stosowaną infrastrukturę sieciową.
Taka forma replikacji nie obciąża sieci w pierwotnej lokalizacji. Jest to ogromną wartością dla klientów, którzy oczekują łatwego w obsłudze rozwiązania do odzyskiwania danych po awarii.
Replikację asynchroniczną możemy wykonywać w sieciach FC oraz Ethernet, gdzie jest znacznie częściej wykorzystywane.

Jak działa replikacja asynchroniczna?

NetApp E-Series wspiera replikację asynchroniczną do replikacji danych pomiędzy systemami, które dzieli duża odległość, bez zakłócania lokalnego czasu odpowiedzi.
Robi to separując lokalne odpowiedzi od czasu, jaki poświęca na transmisję danych do drugiej lokalizacji. Przy takim rozdzieleniu dane muszą wstępnie zostać zapisane w pierwotnej lokalizacji. Oznacza to, że w przypadku awarii urządzenia lub lokalizacji niewielka część danych zostanie zagubiona, ponieważ nie została jeszcze zapisana w drugiej lokalizacji.
Minimalny czas opóźnienia wynosi 10 minut, dla niektórych aplikacji jest dłuższy.
Niskie koszty wdrożenia i brak opóźnień dla ruchu lokalnego czynią z replikacji asynchronicznej dobre rozwiązanie dla zabezpieczenia lokalizacji.
Odległość pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami jest mierzona w czasie opóźnień pomiędzy nimi – 120ms, które zwykle odpowiada 12 000km.
Dzięki temu, z dowolnego lądu, możemy replikować dane na zupełnie inny ląd na planecie.

Kluczowe cechy replikacji w NetApp E-Series

Odzyskanie po awarii

Utrzymanie dostępu do krytycznych danych w przypadku uszkodzenia macierzy lub lokalizacji, zarówno dla infrastruktury FC i Ethernet.

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury IP

Replikacja asynchroniczna oferuje ochronę lokalizacji przy jednoczesnej minimalizacji kosztów, wykorzystując istniejącą infrastrukturę Ethernet.

Niezależny host

Zapewnienie replikacji danych i ochrony odtwarzania dla wielu hostów aby spełnić SLA dla wielu aplikacji.

Łatwa migracja i dystrybucja danych

Skuteczne przenoszenie danych między lokalizacjami, niezależnie od poziomów przechowywania.

Mirroring vs Replikacja

“Mirroring” i “replikacja” są zwykle używane zamiennie.
Czasami jednak “mirroring” jest ograniczony do replikacji synchronicznej, a “replikacja” jest stosowana w odniesieniu do długodystansowej asynchronicznej replikacji. W systemie SANtricity termin “mirroringu” używany jest dla obu przypadków replikacji – synchronicznej i asynchronicznej.

Share this post