RAID-TEC

RAID-TEC

NetApp wprowadza nowy system RAID o nazwie RAID-TEC.

Wraz z pojawianiem się coraz większych dysków SATA rośnie również czas odbudowy pojedynczego dysku, który może wynosić więcej niż dobę. Taka sytuacja jest niebezpieczna, gdyż awaria kolejnych dysków podczas odbudowy mogła by prowadzić do utraty danych.

Odpowiedzią na te problemy było wprowadzenie w 2003 roku RAID-DP (Duap Parity). Obecnie wraz z wprowadzeniem ONTAP 9 mamy do dyspozycji dodatkowo nowy system RAID Triple Erasure Coding, w skrócie RAID-TEC.

Według analizy inżynierów przy zastosowaniu dysków większych niż 6 TB i grup dyskowych większych niż 14-dyskowe, zastosowanie RAID-DP jest niewystarczające.
Natomiast RAID-TEC pozwoli na stosowanie grup od 21 do 29 dysków z dyskami 6 TB i większymi.

Zalecane wielkości grup dla RAID-TEC:

  • SATA (NL-SAS i MSATA) – długość grupy RAID od 20 do 29
  • SSD i dyski 7200K RPM SAS – długość grupy RAID od 22 do 29

Ponieważ RAID-TEC potrzebuje trzech dysków parzystości to minimalna ilość dysków dla tego systemu wynosi cztery dyski.

Przykład użycia linii komend (CLI) do stworzenia grupy dyskowej z RAID-TEC:

 aggr create -aggregate aggr_tparity -raidtype raid_tec -diskcount 7

Oczywiście można do tego celu wykorzystać również okienkowy System Manager

RAID-TEC chroniony jest patentem US7640484, ale jego użycie w sysemach NetApp nie wymaga żadnych dodatkowych opłat licencyjnych.

Rodzaje-raid

Co ważne przejście do RAID-TEC jest procesem online, a więc w razie potrzeby możemy bezpiecznie przemigrować na nowy RAID.

Share this post