Słownik storage

Słownik storage

Dla wielu osób mnogość nazw, skrótów i technologii wprowadza pewien chaos informacyjny. Przygotowaliśmy mały słownik pojęć i terminów technicznych oraz pojęć funkcjonujących w mowie potocznej branży storage.

Mamy nadzieję, że ułatwi on lekturę artykułów. Zachęcamy również do dodawania nowych skrótów i określeń przez formularz na dole strony.

A

AD
Active Directory – usługa katalogowa w systemach Windows Server
agregat
agregat w rozumieniu NetApp jest to kontener, w którym tworzy się poszczególne wolumeny zawierające grupy RAID
archiwizacja
przeniesienie części starych i rzadko przetwarzanych danych na wolniejsze i mniej dostępne, ale tańsze nośniki np. taśmy, twarde dyski o mniejszej wydajności.
autoloader
urządzenie wyposażone w jeden napęd taśmowy, magazynek na kilka taśm oraz automat do zmiany taśm

B

backup
kopia na bieżąco przetwarzanych danych (i/lub systemu operacyjnego, zainstalowanych aplikacji) z serwera lub stacji roboczych. W razie wystąpienia awarii pomaga w krótkim czasie przywrócić systemy do stanu z momentu wykonania ostatniej kopii
backup log
plik tekstowy z informacją o ostatnio wykonywanych kopiach i ich statusie, np. czy nie wystąpiły błędy (pełny dysk)

C

chmura
zasoby (dane) w zewnętrznej lokalizacji, do której dostęp jest najczęściej przez internet. Najczęściej chodzi o przeniesienie serwerów do zewnętrznego usługodawcy.
chmura hybrydowa
połączenie zasobów w firmie z zasobami będącymi u zewnętrznego dostawcy
CIFS
jest protokołem NAS służącym do realizacji współdzielenia plików w ramach LAN. W rozumieniu NetApp pozwalający serwować dane plikowe bezpośrednio z poziomu macierzy dyskowej, bez potrzeby stosowania np. serwera plików na Windows Server

D

D2D2T
Disk To Disk To Tape – idea wykonywania kopii na dyski, a następnie z dysków na taśmy
DAS
Directly Attached Storage – pamięci masowe podłączone bezpośrednio do serwera lub stacji roboczej
deduplikacja
proces usuwający powtarzające się dane w celu odzyskania wolnej przestrzeni
direct-attached
oznacza “bezpośrednie podłączenie”; najczęściej w kontekście podłączenia macierzy do serwerów bez użycia switcha
DR
(Disaster Recovery) – odtworzenie danych po awarii
DR Site
(Disaster Recovery Site) – najczęściej druga lokalizacja, która może być używa po awarii pierwszej. Np. dane z naszej firmy mogą być replikowane do serwerowni i w razie awarii z niej bezpośrednio udostępniane

E

EOL
(End Of Life) – oznaczenie, iż produkt lub usługa nie jest już rozwijana
EOS
(End Of Support) – oznaczenie iż dany produkt jest stary i nie wspierany – nie ma możliwości wykupienia wsparcia

F

Fail Over
oznacza przełączenie na zapasowy system (kontroler/komputer/macierz) po wykryciu nieprawidłowości w działaniu systemu głównego. Np. przełączenie w przypadku awarii zasilania lub awarii komponentu
FCP, FC
(Fibre Channel Protocol) – rodzaj protokołu SAN. Najczęściej występuje jako połączenie światłowodowe pomiędzy macierzą a serwerem. Obecnie w wersji 4, 8 lub 16 Gbit/s
firmware
oprogramowanie wbudowane w urządzenie, które można uaktualnić w celu wgrania wersji z nową funkcjonalnością, bądź poprawiającą występujące we wcześniejszych wersjach błędy
flash
termin określający zasób dyskowy w postaci pamięci elektronicznej. Np. dyski flash – oznaczają dyski SSD, w których nie ma wirujących talerzy a jest wyłączenie pamięć chip, czyli w uproszczeniu jak w pendrive

G

gibiki
patrz: SFP
grupa raid
grupa kilku lub więcej dysków połączona razem w celu zapewnienia większej niezawodności oraz szybkości pracy

H

HA
(High Availiability) − system informatyczny charakteryzujący się odpowiednio dostosowywaną: niezawodnością, dostępnością, wydajnością; do specyficznych, zwykle krytycznych, zastosowań danego systemu.
HBA
(Host Bus Adapter) – najczęściej karta z portami do serwera, np. 10 Gbit Ethernet. Zobacz też artykuł “jak podłączyć macierz do serwerów
heart beat
protokół służący do monitorowania zasobów, dosłownie do sprawdzania czy żyją. W praktyce np. jeden z kontrolerów wysyła heartbeat (ping) do drugiego kontrolera i monitoruje czy ten odpowiada. Jeśli nie wykonywany jest Fail Over
hot-plug
oznacza, że dany sprzęt (np. dysk twardy, zasilacz, kontroler) można wymienić “na gorąco” czyli bez potrzeby wyłączania urządzenia.
hypervisor
najczęściej chodzi o oprogramowanie do tworzenia środowisk wirtualnych – jak VMware, XenServer, HyperV

I

IOPS
(input/output operations per second) wielkość określająca wydajność dysków i macierzy, wyrażająca jak wiele operacji we/wy urządzenie może wykonać w ciągu jednej sekundy

J

K

klaster
grupa połączonych urządzeń lub systemów np. macierzy, serwerów współpracujących ze sobą w celu zwiększenia prędkości i bezpieczeństwa
klonowanie
utworzenie kopii – najczęściej w odniesieniu do wolumenów, maszyn wirtualnych, lunów. Zobacz też FlexClone
kompresja
zamiana zapisu danych mająca na celu zmniejszenie ilości zajmowanego miejsca.
kontroler
obudowa z płytą główną do macierzy

L

low profile
najczęściej w odniesieniu do kart PCI używanych w serwerach – oznacza karty o mniejszej szerokości śledzia oraz mniejszej wielkości kart
Lun
(Logical Unit Number) – numer używany w sieciach SAN identyfikujący zasób dyskowy. Pojęcie LUN używane jest też do określenia samego zasobu dyskowego

M

medium transportowe
np. Ethernet lub światłowód – rodzaj połączenia za pomocą którego przesyłane są dane
migracja danych
proces polegający na przeniesieniu danych, np. ze starego modelu macierzy do nowszego
MTBF
(Mean Time Between Failures) – średni czas wyrażony w godzinach, w którym urządzenie może działać bez przerwy (bez awarii). Im większa wartość MTBF tym większa jest trwałość urządzenia.
multipathing
wielościeżkowość. Np. jeśli podłączymy macierzy do serwera za pomocą dwóch kabli to multipathing w razie awarii kabla pozwoli na automatyczne przełączenie na sprawny kabel.

N

NAS
Grupa protokołów plikowych lub w innym znaczeniu urządzenie do przechowywania danych wyposażone najczęściej w protokół SMB (CIFS)
NBD
(Next Business Day) – następny dzień roboczy, najczęściej w odniesieniu do czasu naprawy lub reakcji na zgłoszoną awarię
NFS
Protokół NAS

O

ONTAP, Data ONTAP
nazwa systemu operacyjnego stosowanego w macierzach NetApp serii FAS

P

pamięć masowa
patrz: storage
po miedzi
w mowie potocznej oznacza przesyłanie danych za pomocą kabla miedzianego, najczęściej chodzi o zwykły Ethernet
po świetle
w mowie potoczne oznacza przesyłanie danych za pomocą światłowodu najczęściej chodzi o kabel LC-LC
protokół
standard dotyczący rodzaju komunikacji między urządzeniami lub systemami. Często w odniesieniu do sposobu łączenia serwera z macierzą – zobacz też SAN (iSCSI, FC), NAS (CIFS, NFS)

R

ramka na dyski
plastik, do którego włożony jest dysk twardy – rodzaj szufladki, którą wsuwa się do serwera lub macierzy
redundancja
dosłownie “nadmiarowość”. Systemy redundantne są tak zaprojektowane aby wydajność jednego z urządzeń była wystarczająca do obsługi całego systemu. Np. redundantne zasilacze oznacza, iż w przypadku awarii jednego zasilacza, drugi może nadal działać.
replikacja
synchronizacja danych pomiędzy kilkoma urządzeniami lub lokalizacjami. Zobacz też SnapMirror
repozytorium
miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, danych komputerowych
RPO
(Recovery Time Objective) – określa co jaki czas muszą być wykonywane kopie danych. Określenie RTO umożliwia nam przygotowanie strategii backupu. Np. jeśli jest to RTO=4 godziny, to kopia kopia danych robiona raz na dobę nie spełni założenia.
RTO
(Recovery Time Objective) – maksymalny tolerowany czas przestoju systemów po awarii

S

SaaS
(Software As a Service) – rodzaj dystrybucji oprogramowania w postaci usługi – np. gmail
SAN
Grupa protokołów blokowych
SAS dyski
rodzaj dysków, znacznie szybszych niż SATA stosowanych popularnie w macierzach dyskowych
SAS protokół
rodzaj protokołu do transmisji danych. W macierzach NetApp półki dyskowe zazwyczaj podłączane są właśnie za pomocą SAS.
SATA
popularny rodzaj dysków charakteryzujący się dużą pojemnośćią
SFP
“esefpeki” – wąskie moduły wsuwane w kontrolery macierzy lub karty HBA służące do konwersji pomiędzy protokołami.
skalowalność
skalowanie obciążeń
w zależności od kontekstu oznacza proces służący do rozłożenia obciążęnia pomiędzy np. kilka serweró, kilka macierzy etc.
SMB
Patrz: CIFS
snapshoty
proces wykonywania kopii migawkowych
spare
w grupach RAID oznacza dodatkowy dysk, który w wypadku awarii zostaje użyty do odbudowy. Analogicznie jak koło zapasowe w samochodzie.
SRP, cena SRP
(Suggested Retail Price) – cena sugerowana przez producenta, zwana też ceną listową bądź ceną katalogową
SSD cache
dodatkowe dyski SSD, które są używane w celu przyspieszenia pracy standardowych dysków. Zobacz również FlashPool
storage
dosłownie “przechowywanie”. Zasób dyskowy, macierz dyskowa.
support
ogólnie mówiąc wsparcie techniczne, rozszerzające zakres standardowej gwarancji. W macierzach NetApp infolinia pomocy technicznej czynna jest całą dobę.
switch
po polsku przełącznik. Najczęściej w odniesieniu do urządzenia pozwalającego dzielić połączenie ethernet lub FC

T

thin provisioning
proces „oszukiwania” systemu operacyjnego polegający na logicznym prezentowaniu mu w pełni funkcjonalnych zasobów dyskowych, pomimo faktu iż w zasobów takich fizycznie on nie posiada.

U

update
proces mający na celu uaktualnienie oprogramowania
upgrade
proces mający na celu przejście do nowej wersji – sprzętu lub oprogramowania

V

VLAN
wirtualna sieć lokalna; umożliwia np. oddzielenie na switchu ruchu internetowego od podsieci łączącej serwery z macierzą
VTL
Virtual Tape Library – jest to urządzenie np. dyskowe, które emuluje bibliotekę taśmową. W praktyce umożliwia systemom backup obsługującym tylko taśmy na zapis dyskach

W

wirtualizacja
proces pozwalający podzielić zasoby fizyczne (np. pamięć RAM, zasoby procesora i przestrzeń dyskową) na kilka wirtualnych urządzeń (maszyn wirtualnych)
wolumen
(volumen, wolumin) – wydzielony obszar pamięci masowej służący do przechowywania informacji

Z

Pomóż nam udoskonalić słownik
Share this post