NetApp ONTAP S3

ONTAP_S3_flex

NetApp ONTAP S3

Czym jest NetApp ONTAP S3?

NetApp ONTAP S3 jest nowoczesnym protokołem obiektowej pamięci masowej. Szczególnie chętnie wykorzystywany jest tam, gdzie potrzeba zastosowania pamięci obiektowej, ale nie ma możliwości użycia wyłącznie chmury, lub budżet nie pozwala na kolejną rozbudowę.

Pamięć obiektowa odbiega od klasycznego sposobu przechowywania danych z wykorzystaniem katalogów. Poszczególne jednostki danych — obiekty – otrzymują unikalny identyfikator i przechowywane są na jednym poziomie w puli pamięci masowej. Każdy z obiektów może również dysponować dodatkowymi metadanymi, które będą odczytywane razem z obiektem. Ta metoda przechowywania została opracowana z myślą o dostępie z poziomu aplikacji (API). Aplikacje są w stanie rozpoznać konkretne obiekty dzięki unikalnemu identyfikatorowi.
NetApp ONTAP S3, wykorzystuje Simple Storage Service (S3) firmy Amazon, jako system obiektowej pamięci masowej. Dzięki jego zastosowaniu, w bardzo szybki i bezproblemowy sposób można wdrożyć rozwiązanie chmury hybrydowej. Istniejące wolumeny FlexGroup ONTAP są wykorzystywane do natywnej obsługi protokołu S3. Powstaje dzięki temu przejrzysta architektura środowiska. Stosując obiektowe podejście do danych, zyskujemy lepsze możliwości analizy danych oraz skalowalności, jednocześnie osiągając krótszy czas ich wyszukiwania.

Dlaczego wybrać NetApp ONTAP S3?

Na rynku coraz częściej dostrzega się korzyści stosowania obiektowej pamięci masowej. Wdrożenie jej wiąże się jednak często z potrzebą dodatkowych inwestycji w sprzęt. NetApp ONTAP S3 jest więc świetnym początkiem, ponieważ nie wymaga kolejnych zakupów.
Jest dodatkowo wydajnym i elastycznym rozwiązaniem. Może działać samodzielnie lub współpracować z flagowym rozwiązaniem NetApp — StorageGRID. Stosując NetApp FabricPool — ONTAP S3 może być jego endpointem.

NetApp ONTAP wyróżnia się od dawna wsparciem dla wielu rodzajów danych. Obsługiwał protokoły plikowe oraz blokowe, a dzięki zastosowaniu S3, jego możliwości rozszerzają się o pamięć obiektową. Jest dzięki temu jeszcze bardziej wszechstronny. Ulepszone wsparcie dla protokołu S3 pozwala teraz aplikacjom klienckim odczytywać i zapisywać dodatkowe metadane i znaczniki obiektów zdefiniowanych przez użytkownika. Pozwoli to na wprowadzanie niestandardowych operacji i jeszcze lepsze zautomatyzowanie procesów.

ONTAP S3 zapewnia natywną obsługę S3, ujednoliconą architekturę pamięci masowej, ujednolicone interfejsy zarządzania oraz wydajność i elastyczność ONTAP. Pozostają jednocześnie dostępne narzędzia pamięci masowej (deduplikacja, kompresja i kompaktowanie), ochrona danych za pomocą technologii SNAPshotów oraz NetApp Volume Level Encryption (NVE) oraz NetApp Storage Encryption (NSE)ONTAP S3 to doskonałe rozwiązanie do stosowania jako niewielka przestrzeń S3 i być doskonałym punktem wyjścia do późniejszego rozszerzenia na chmurę lub StorageGRID.

Budowa ONTAP S3

  1. S3 service data policy: wymagane aby uruchomić ruch danych. Protokół S3 skojarzony jest z wirtualną maszyną magazynu danych — SVM
  2. LIF (interfejs logiczny) lub dane: zasady są przypisane do różnych interfejsów LIF (Cluster LIF — ruch intracluster, stosowany dla single-cluster FabricPool. Data LIF — ruch do komunikacji z aplikacją klienta. Intercluster LIF — do komunikacji cross-cluster)
  3. Serwer storage obiektowego: ONTAP S3 zarządza obiektami, bucketami oraz użytkownikami — związane z SVM. FabricPool nazywa storage obiektowy jako FQDN (kwalifikowaną nazwę domeny), aby uzyskać dostęp.
  4. Buckets: zbudowane przy użyciu FlexGroup. Rzeczywista pamięć masowa dla protokołu S3 składa się maksymalnie z 1000 bucketów na FlexGroup.
  5. Użytkownicy: Wymagana jest autoryzacja użytkownika. Domyślnie tworzony jest użytkownik root, ale należy utworzyć dodatkowych użytkowników.

NetApp ONTAP S3

Podstawową architekturą zasobnika (bucket) jest wolumen FlexGroup — pojedyncza przestrzeń składająca się z wielu składowych woluminów, zarządzana jako pojedynczy wolumin.

ONTAP_S3_flex

Share this post