ThinProvisioning

ThinProvisioning

Thin Provisioning (alokacja danych na żądanie) – technologia, która pozwala współdzielić przestrzeń na macierzy pomiędzy wielu użytkowników.

Istnieje wiele sytuacji, w której może się skończyć dostępne miejsce, mimo, że sama macierz ma inne wolne zasoby.

Na przykład: jeżeli wszystkim osobom w organizacji przypiszemy po 1 GB na dane, to kilka osób będzie potrzebować przechowywać większe pliki, a inne osoby wykorzystają tylko kilka procent dostępnej przestrzeni dyskowej.

Dzięki zastosowaniu thin provisioningu możemy stworzyć wolumeny, które będą miały większą powierzchnię niż fizyczne dostępne miejsce:

Technologia ta daje więc możliwość lepszego użycia dostępnej powierzchni (większej utylizacji), co pozwala na zakup mniejszej powierzchni niż w tradycyjnych rozwiązaniach:

Thin Provisioning jest integralną częścią Data ONTAP i jest dostępny na każdej macierzy NetApp w standardzie.

Share this post