Kompresja danych

Kompresja danych

Posiadając DataONTAP 8 możemy skorzystać z kilku nowych rozwiązań, wśród nich z kompresji danych.

Kompresja może być włączona na stałe i działać na bieżąco, ale może być również włączona asynchronicznie i skompresować zgromadzone wcześniej dane.

Kompresja w połączeniu z deduplikacją daje jeszcze większe oszczędności.

Wydajność

W zależności od typu danych wydajność kompresji jest różna. Praktryka pokazuje, że kompresja w połączeniu z deduplikacją pozwala na zaoszczędzenie nawet do 70% przestrzeni.

Kompresja to oczywiście dodatkowe obciążenie dla procesorów, które powoduje spadek wydajności. Jak duży? To zależy od typu dancyh, oraz obciążenia macierzy w danej chwili. NetApp udostęnia dokumnety opisujące najlepsze praktyki (link do dokumentu), które jasno mówią kiedy warto użyć kompresji i jak ją optymalnie skonfigurować. Z jendej więc strony mamy dodatkowe obciążenie procesorów, a z drugiej dodoatkową przestrzeń.

Testy na własnym systemie najlepiej pokażą czy warto skorzystać z tego rozwiązania.

Koszty

Komrpesja dostępna jest od wersji DataONTAP 8 i nie wymaga dodatkowych licencji czy opłat.

Share this post