SAN

SAN (ang. Storage Area Network) – sieć pamięci masowej; rodzaj sieci służący do dostępu do zasobów pamięci masowej przez systemy komputerowe.

W chwili obecnej sieci SAN wykorzystywane są głównie w firmach, zastosowanie domowe jest mocno ograniczone ze względu na bardzo duże koszty oraz skomplikowanie budowy wymaganej infrastruktury: przełączniki SAN, karty Host Bus Adapter czy w końcu macierze dyskowe lub biblioteki taśmowe.

Sieci SAN, w przeciwieństwie do protokołów NAS operują na blokach a nie plikach. Wybór odopwiedniego systemu plików należy do systemu operacyjnego.

schemat porównawczy SAN i NAS
rys. schemat porównawczy popularnych rozwiązań.

Mówiąc o technologii SAN w kontekście macierzy NetApp chodzi o podłączenie macierzy do serwerów za pośrednictwem iSCSI lub Fibre Channel.

Share this post