CIFS

CIFS

CIFS (Common Internet File System) to nowa wersja protokołu SMB opracowana przez Microsoft i kilka innych firm. CIFS został zaimplementowany m.in. w Windows 2000/XP/2003/2008/2012/2016 oraz Samba 3.0.

Wbudowana w NetApp obsługa CIFS pozwala na udostępnianie plików w sieciach Windows bezpośrednio z poziomu macierzy, przy jednoczesnej integracji z Active Directory. Eliminujemy dzięki temu potrzebę posiadania osobnego serwera plików.

Sposób działania jest następujący:
  • klient wysyła żądanie dostępu do pliku (np. otwarcia) na serwerze
  • serwer otrzymuje pakiet i sprawdza czy żądanie jest poprawnie sformułowane,
  • serwer sprawdza uprawnienia klienta do plików, wykonuje żądanie i odsyła odpowiedź do klienta.
Połączanie w ramach tego protokołu jest realizowana w sieci Ethernet. Użytkownicy łączą się z zasobami na macierzy zwykle przy pomocy interfejsu RJ45 (1 Gb/s) wbudowanego w stację roboczą lub laptop.
Protokół CIFS na macierzy możemy realizować z użyciem interfesjów 1Gb/s (RJ45) lub 10Gb/s (RJ45 Base-T lub światłowód SFP+).
Dla środowisk opartych o systemy Linux/Unix używa się częściej funkcjonalności serwera NFS.
Co ważne CIFS ma macierzy NetApp to rozwiązanie na licencji Microsoft, a nie SAMBA.
CIFS dostępny jest we wszystich macierzach serii FAS oraz serii AFF.
Przykładowe modele: FAS2720, FAS2750, AFF C190, AFF A220

Share this post