Multistore

Multistore

Oprogramowanie NetApp MultiStore tworzy wiele wirtualnych systemów pamięci masowej w ramach jednej fizycznej macierzy.

Dzięki oprogramowaniu MultiStore, wielu użytkowników może współużytkować te same zasoby pamięci masowej bez uszczerbku dla prywatności i bezpieczeństwa.

Możesz mieć pewność, że informacje na jednym wirtualnym systemie storage nie będą widoczne, używane ani dostępne przez użytkonwików innego wirtualengo zasobu macierzowego.

Zalety

MultiStore zapewnia bezpieczną możliwość podziału i wynajmu macierzy:

  • Obsługa wielu klientów i / lub oddziałów w obrębie jednego systemu Data ONTAP
  • Konsolidacja wielu serwerów plików, co zmniejsza koszty i zwiększa wydajność pracowników
  • Łatwa i szybka migracja danych
  • Uproszczona strategia odzyskiwania danych po awarii (Disaster Recovery)

MultiStore jest szczególnie polecany w zastosowaniach CloudComputingu.

Koszty licencji

Funkcjonalność multisotre jest dostępna w każdej wersji Data ONTAP bez dodatkowych opłat.

Share this post