Config Advisor

Config Advisor

NetApp Config Advisor jest narzędziem NetApp służącym do sprawdzania poprawności konfiguracji macierzy oraz monitorowania jej stanu.

Config Advisor łączy się z poszczególnymi kontrolerami macierzy oraz zbiera informacje o konfiguracji, stanie agregatów, voluminów, ilości zajętego miejsca etc., następnie pokazuje potencjalne błędy konfiguracji oraz sposoby ich rozwiązania.

Program do pobrania ze strony producenta.

Share this post