Multipathing

Multipathing

Multipath High Availability (wielościeżkowość HA) zapewnia nadmiarowe ścieżki między kontrolerami macierzy, zarówno dla konfiguracji z jednym, jak też i z dwoma kontrolerami (active-active).

Posiadanie dwóch (lub więcej) ścieżek dostępu do macierzy może nas uchronić przed wieloma możliwymi awariami, takimi jak:

  • awawia karty HBA lub jednego z jej portów
  • awaria kabla między macierzą a półką
  • awaria modułu półki
  • podwójna awaria między półkami
  • awaria drugiej ścieżki w konfiguracji HA

Multipath HA oferuje również potencjalne korzyści zastosowania w sytuacjach gdy połączenie Fibre Channel między kontrolerami a półkami jest przeciążone, zapewniając dwukrotnie wyższą przepustowość.
Może to być szczególnie cenne, w starszych systemach, które używają łączy Fibre Channel 1Gbit/sec.

W więkoszości przypadków mamy w macierzach wolne dodatkowe porty FC, więc multipathing można dodać kosztem kilku kabli.

Share this post