SnapVault

SnapVault

SnapVault to funkcjonalność NetApp służąca do wykonywania kopii danych na druga macierz.

Składa się z dwóch licencji:

  • SnapVault Primary – licencja na macierz źródłową, z której dane będą kopiowane
  • SnapVault Secondary – licencja na macierz backupową, na którą dane będę kopiowane.

Wykonywane kopie na macierz secondardy są standardowo typu read-only (tylko do odczytu). W przeciwieństwie do technologii SnapMirror dane nie moga być dostępne jako read-write.

Oznacza to, że kopie zapasowe danych przechowywanych za pomocą SnapVault są pewne, bezpieczne i niemodyfikowane.
SnapVault może replikować dane raz na godzinę bądź rzadziej.

SnapVault może być użyty do wykonywania kopii danych nie tylko z macierzy NetApp ale również z innych otwartych systemów, natomiast systemem docelowym musi być urządzenie NetApp.

Samoobsługowe przywracanie

Jedną z unikalnych funkcji SnapVaulta jest możliwość przywracani danych bez specjalnego oprogramowania oraz uprawnień. Użytkownik, który chce odzyskać swoje dane może to zrobić samemu bez potrzeby ingerencji administratora.

Przywracanie plików z kopii zapasowej SnapVault jest proste. Podobnie jak oryginalny plik był dostępny poprzez NFS lub folder współdzielony CIFS (share), SnapVault Secondary może być skonfigurowany z NFS i CIFS. Tak długo jak docelowe qtrees są dostępne dla użytkowników, przywracanie danych z SnapVault Secondary jest tak proste, jak kopiowanie z lokalnej kopii Snapshot.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji? Poczytaj:

Zobacz również: technologię SnapMirror

Share this post