Virtual Storage Console 2.0

Virtual Storage Console 2.0

Virtual Storage Console 2.0 (VSC 2.0) to darmowa wtyczka, którą można pobrać z portalu NetApp NOW. VSC 2.0 posiada te same funkcjonalności co wersja pierwsza, oraz integruje w sobie funkcje NetApp Rapid Cloning Utility (RCU) oraz SnapManager for Virtual Infrastructure (SMVI). Nowa wersja VSC 2.0 wspiera VMware ESX/ESXi 3.5, 4.0, oraz 4.1.

Wprowadzenie

VSC 2.0 jest zaprojektowany w celu całkowitej integracji kluczowych funkcjonalności macierzy NetApp z VMware vCenter™ Server, udostępniając administratorom VMware możliwość zarządzania całym środowiskiem VMware i NetApp z jednego interfejsu. Poprzez dostęp do NetApp przez vCenter, administratorzy VMware mogaą monitorować i zarządzać wszystkimi kluczowymi funkcjonalnościami zasobów dyskowych Netapp, udostępnionych dla środowiska VMware.

Możliwości

VSC 2.0 oferuje integracje z trzema najważniejszymi funkcjonalnościami: 

  • Storage Console – podstawowa funkcjonalność (dostępna w wersji 1.0) oferująca rozpoznawanie przestrzeni, monitoring stanu, zarządzanie przestrzenią.
  • Provisioning and Cloning (NetApp Rapid Cloning Utility) pozwala na pełne zarządzanie elastycznymi wolumenami oraz tworzenie błyskawicznych klonów (korzystają z funkcjonalności Flexclone – klonowanie bez kopiowania danych na dyskach).
  • Backup and Recovery (NetApp SnapManager for VMware) automatyzuje ochrone danych poprzez integrację Vmware z SnapShotami NetApp. Backup za pomocą Snapshotów Netapp nie powoduje spadku wydajności macierzy i całego systemu w przeciwieństwie do rozwiązań konkurencji. W ramach SnapManager for Vmware klient otrzymuje także możliwośc błyskawicznego odtwarzania danych.

Storage console

Storage Consola pozwala natychmiast sprawdzić status wszystkich kontrolerów macierzy NetApp oraz hostow ESX, włączając informacje na temat braku lub niepoprawnej konfiguracji niektórych elementów

Provisioning and Cloning

Opcja Provisioning and clonning w VSC 2.0 zawiera wszystkie funkcje dostępne w Rapid Clonning Utilities, w szczególności integracje vCenter z NetAppem w aspekcie błyskawicznego klonowania maszyn wirtualnych za pomocą funkcjonalności NetApp FlexClone. Ponadto można w tej opcji zarządzać deduplikacją oraz thin provisioning w celu lepszego wykorzystania przestrzeni na macierzy.

Backup and Recovery

Opcja VSC 2.0 backupu i odtwarzania dostarcza funkcjonalności NetAppa które są dostępne w Snap manager for VI. VSC 2.0 integruje SnapManagera z vCenter – pozwalając administratorowi Vmware na wykonanie samodzielnie backupu (macierzowego) z konsoli vCenter, odtworzenia farmy maszyn wirtualnych, pojedyńczej maszyny czy pojedyńczego pliku z maszyny wirtualnej.
Najważniejsze funkcje:  

  • Backup – SnapShot NetAppa z zachowaniem spójności z Vmware
  • Odtworzenie ze Snapshotu
  • Możliwość replikacji na drugą macierz
  • Odtworzenie pojedyńczego pliku (Single File Recovery)

Single File Recovery (SFR) to unikalna funkcjonalność NetAppa, która pozwala na:

  • Odtwarzanie pojedyńczego pliku bez odtwarzania całej maszyny
  • Agent do odtwarzania jest zainstalowany na maszynie VM, dzięki temu można przeglądać partycje w maszynach VM

Podsumowanie

VSC 2.0 jest zaprojektowany dla ułatwienia zarządzania środowiskiem NetApp i Vmware. Poprzez udostępnienie administratorowi VMware zasobów NetApp (z ograniczeniami narzuconymi przez administratora macierzy) przedsiębiorstwo uzyskuje elastyczne zintegrowane środowisko wirtualizacyjne eliminując większość problemów z zasobami storage w środowiskach Vmware.

Share this post